Thursday, November 25, 2010

ကလင္မတီေက်ာင္းတိုက္၏ လစဥ္အလွဴရွင္မ်ား

ေအာက္ပါ ပါရမီရွင္မ်ားသည္ ကလင္မတီးေက်ာင္းေတာ္ကို စည္ပင္ျပန္႔ပြားေအာင္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း
ထားၾကသည္။ ။
 
(၀၁) ကိုရဲေအာင္ၾကိဳင္+မႏွင္းလဲရည္ တို႔က ေရမီး+အဲကြန္းအလွဴေတာ္--$1200 (တစ္ႏွစ္စာ)
 
(၀၂) ဦးခင္ေမာင္ေထြး+ေဒၚနိင္နိင္ဦး $250 (ဆြမ္းႏွင့္အတူ၊ )
 
(၀၃) ဦး၀င္းၿမိဳင္+ေဒၚေလးေလး မိသာစု  $50
 
(0၄) ပါရမီရွင္ကိုသိန္းစိုး+မစိမ္းစိမ္း သၼီးရတနာမ်ား မစုေ၀ခ်မ္း၊မထက္ေ၀စိုး $၁၈၀

(၀၅)David ဦးၾကည္ထြန္း+ေဒါက္တာလဲ့လဲ့မိုး(လိုအပ္သလိုထည့္၀င္)

(၀၆)
(၀၇) ဦးျမင္ံဦး+ေဒၚေအးေအးသန္းမိသာစု (ေယာဂီ)

(၀၈) ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္+ေဒၚသန္းသန္းဟန္မိသာစု

(၀၉) ဦးမ်ိဳး၀င္း+ေဒၚခင္၀င္းေမာ္မိသာစု (ေယာဂီ)

(၁၀)မနီလာထက္ထက္ေအာင္ (ေယာဂီ)

(၁၁)ဆရာေအးမင္ထြန္း$10 (၂)မေမသူသူနိင္$10 (၃)မသဲမြန္ျမင့္ေဆြ $10 (၄)မဇင္မာလတ္ $10 (၅)ကိုေကာင္းသန္႔ $၅၀

(၁၂) မေအးေအးျမင့္။(၇၂-ေဒၚလာ)
(၁၃) ကိုေက်ာ္ညီညီ၀င္း+မအိၿဖိဳးပိုင္ $30 (Pioneer)

(၁၄) ကိုမင္းသူ (ပံုမွန္ေသာက္ေရပုလင္းမ်ားအလွဴရွင္)

(၁၅) မထက္ထက္ႏြဲ႔လွဳိင္ ေကာင္းမွုဳ $၃၀

(၁၆)အဘဦးေက်ာ္ျမင့္(ကြယ္လြန္)၊မိခင္ေဒၚတင္တင္ေ၀ အမွဴးထား၍သမီး၀င္း၀င္းေဌး $၃၀

(၁၇)
မရွုုုု ရွဳသိုက္ေက်ာ္၊ ကိုဟန္မင္းထက္၊ကိုေဇယ်ာေ၀လင္း၊ကိုေနမ်ဳိးေ၀လင္း $၂၀၅ (ဒါနရမီ)

(
၁၈) ပါရမီရွင္ကိုဇြဲလိွုုဳင္ဘြား+ေအးျမတ္ျမတ္မိုး၊သား ေမာင္ထက္ေအာင္ခန္႔ မိသားစု $100

(၁၉) ေယာဂီ ဦးျမင္သန္း $10

(၂၀) ကိုစိုင္းစိုးလွဳိင္+မစုစုေအာင္၊ သားေမာင္ေ၀ယံေအာင္ $30

(၂၁) ကိုမင္းထြန္း+မေကသီေအာင္၊ သားေအာင္မင္းဟိန္း၊သမီး ေမဖူးပြင့္ $50

(၂၂) မျမျမသင္း $50

(၂၃) ကိုမ်ဳိးေဇာ္+မဆက္ဆက္$20
(၂၄)ကိုထက္ေအာင္လြင္+မခင္စႏၵာထြန္း $50 (ဆြမ္းအလွဴ)
(၂၅) ကိုေ၀လင္းေအာင္+မခင္ေခ်ာစု၀င္း $ 50(ဆြမ္းအလွဴ)

(၂၆)
ကိုစိုင္းစိုးျမတ္+မေမသႏၱာမိုး $50

(၂၇)
မသြယ္သြယ္ထိုက္ $၂၀

(၂၈) ကိုသူရစိုး+မယင္းမာျမင့္  (ၿမိဳင္) $၆၀

(၂၉)
အဘဦးေက်ာ္ျမင့္(ကြယ္လြန္)၊မိခင္ေဒၚတင္တင္ေ၀ အမွဴးထား၍သမီး၀င္း၀င္းေဌး $၃၀
(၃၀)ကိုလွဳိင္ျမတ္ေက်ာ္+ မခိုင္မာ၀င္း $20

(
၃၁) ဦးထြန္းဦး+ေဒၚလွလွ၀င္း၊သားမ်ား ေဇာ္ေမာ္ထြန္း၊ဥာဏ္ေမာ္ထြန္း $50
(၃၂) ဦးခင္ေမာင္လြင္+ေဒၚမိမိလတ္၊သားသီဟေမာင္$၃၀

(၃၃)
ကိုေအာင္သူရ+မသႏၱာလွုဳိင္ s$၂၅

( ၃၄ ) ဦးလႈိင္ျမင့္ေဆြ+ေဒၚျမျမေအး မိသားစု$၅၀

(၃၅) ဦးေလးဝင္း+ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း$၁၀

(၃၆)
ကိုခင္ေမာင္လြင္+ မညိဳညိဳစန္း။ သား စည္သူေအာင္၊ ထက္ဖုန္းလြင္၊သမီး မေအးခ်မ္းခင္ $၁၀
(၃၇) ကိုေအာင္ေဇာ္မိုး+မေအးေအးထက္။သား ေကာင္းေက်ာ္ဆန္း $၂၅
(၃၈) ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္ဦး+ေဒၚမိမိခိုင္။ သား ေဇာ္လင္းထူး၊ သမီး ခ်မ္းေျမ႕ေဇာ္ $၂၀

(၃၉)
ကိုသိန္းေက်ာ္+မျဖဴျဖဴမာ။ သား ထင္လင္းေက်ာ္၊ ထက္ထူးေက်ာ္၊ သမီး ဟန္
ေႏြဦးေက်ာ္။ $၂၀

(၄၀)
ကိုလွမင္း+မေဌးႏြယ္ေအာင္။ သမီး ယဥ္သူမင္း။ $၂၀

(၄၁)
ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး $ ၁၅

(၄၂)
ကိုေဇာ္လြင္ဦး+Ms Y Ling & Daughter Rebecca and Veronica, son,Sun Han Zaw $၁0

(၄၃)
ကိုဘျငိမ္း+မအိအိေထြး။ သား ျပည့္စံုျငိမ္း $ ၂၀
(၄၄)ကိုသူရဦး+မေမေမေသာ္။ သား မင္းသန္႔ထက္ သမီး အိမ့္ၾကည္ျဖဴ $ ၁0
(၄၅) ကို၀င္းႏိုင္+မေအးသိန္း မိသားစု $ ၁၀

(၄၆)ကိုေအာင္ေအာင္+မစႏၵာ သမီး ျဖဴစင္သန္႔ $ ၁၀

(၄၇)
ကိုထင္ေက်ာ္+မညြန္႔ညြန္႔ေမာ္ မိသားစု $ ၁၀

(၄၈
) ကိုေငြေဇာ္ မိသားစု $ ၁၀

(၄၉
) ကို၀င္းထြန္း+မစန္းေအးခိုင္ မိသားစု $ ၁၀

(၅၀
) ကိုႏိုင္ႏိုင္ေအာင္+မေအးေအးေမာ္ မိသားစု $၁၀

(၅၁)
ကိုခ်မ္းမင္း+မမီမီေအာင္ မိသားစု $ ၁၀

(၅၂)
မျမျမစန္း $ ၁၀

(၅၃
) ကိုေက်ာ္၀င္းလွိဳင္+မေမေမေအာင္ သား ေအာင္ေ၀ယံထက္ ၊သမီး သႏၱာသဇင္ $ ၁၀

(၅၄)
ဦး မင္းလြင္ျမင့္ မိသားစု $ ၁၀

(၅၅)
မခင္ေအာင္ဆင့္ $ ၁၀

(၅၆)
ကိုေအာင္ပန္းလတ္+မခင္စန္းေ၀ သမီး ဆုသဇင္၊ ဆုလက္ေ၀ $ ၁၀

(၅၇)
ကိုလွ၀င္းေအာင္+မရီရီျဖင့္ $ ၁၀

(၅၈)
မေအးမီမီထြန္း $ ၁၀

(၅၉)
မယဥ္ယဥ္ေထြး $ ၁၀

(၆၀
) မနန္းညိဳေမေအာင္ $ ၁၀

(၆၁)
ကိုသက္လြင္+မေဆြေဆြ၀င္း၊သားေမာင္အာင္ေကာင္ျမတ္၊သမီး ၾကည္စင္သန္႔ $ ၀၅

(၆၂
) ေဒၚတင္တင္ေအးႏွင့္ သား သမီးတစ္စု $၁၀

(၆၃)
ကိုဆန္း၀င္း+မေမသက္ဗို။ သမီး သန္႔ေသာ္တာ၀င္း သြန္ရတီ၀င္း $၁၀

(၆၄)
ကိုေဇာ္ေဇာ္ထြဋ္+မသီသီ၀င့္၀ါကို $ ၀၅
(၆၅) ကိုေအာင္လင္း+ေဒၚလွလွ၀င္း မိသားစု $ ၀၅

(၆၆)
ေနမ်ိဳးဦး+မစုရင္ေထြး။ သား ေနလင္းဦး သမီး ျမတ္ေကသီဦး $ ၀၅

(၆၇
) ကိုဆန္း၀င္း+မေအးေအးမင္း သား ရဲမင္းဆန္း $ ၀၅

(၆၈)
ကိုသန္႔ဇင္ မိသားစု $ ၀၅

(၆၉)
ကိုေအာင္ဆန္းကို မိသားစု $ ၀၅

(၇၀)
ကိုသန္းထြဋ္ဦး+မမီမီသန္းဇင္ $ ၀၅
(၇၁) ကိုတင္လွ+မ၀င္း။ သမီး မၾကဴၾကဴမာ $ ၀၅

(၇၂) ကိုမိုးေက်ာ္သူ+မခင္ခင္ေမာ္ $ ၀၅

(၇၃) ကိုထြန္းျမင့္ခိုင္ မိသားစု $ ၀၅

(၇၄)
မမ်ိဳးစႏၱာခင္ $ ၀၅

(၇၅
) ကိုဟိန္းလက္၀င္း မိသားစု $ ၀၅

(၇၆)
ကိုထြန္းထြန္းဦး $ ၀၅

(၇၇)
ကိုေဇာ္၀င္းႏိုင္ မိသားစု $ ၀၅

(၇၈)
မဇာျဖဴဆင့္ $5

(၇၈)
ကိုစိုးျမတ္+မသန္းသန္းေဆြ မိသားစု $ ၀၅

(၇၉)ကိုသက္ထြန္းဦး+မသက္လွ်ာ $၅၀

(၈၀) မအိသဥၨာထြန္း $၅၀

(၈၁)
ကိုရဲျမင့္ႏုိင္+မေအးသီတာခ်ိဳ၊ကိုဝင္းမင္းသန္း+မႏြယ္ႏြယ္ဦး

- ၊ကိုေရႊေသြး၊ ကိုလြမ္းမိုးေအာင္ တို႔အဖဲြ႔ $120

(၈၂) မစုစုလြင္၊ေမာင္ေလး-ေအာင္မ်ဳိးသူ $50

(၈၃) မမူယာစိုး+ မျဖူျပာစိုး $၅၀

(၈၄)


(၈၅)ဦးေက်ာ္ေက်ာ္နိင္+ေဒၚမာလာဦး မိသားစု $90 (for 9 months)
 
(၈၆)ကိုသိန္းနိင္ဦး +မႏြယ္နီလင္း $၃၀ (မဂၤလာေမာင္မယ္)

(၈၇) က္ိုရဲသက္နိူင္+မျမတ္ေသာ္တာထြန္း $ ၁၀ (ေပါင္မုန္႔)

(၈၈)ကိုေအာင္မ်ုိးေက်ာ္၊ကိုစိုးသီဟ+မျဖူဇင္၀င္း $15 (ျမင္းျခံ)

(၈၉)
(၈၀)
(၉၁)
ပါရမီရွင္ကိုေနလင္း+ မနန္းၾကူၾကူခိုင္ $၂၀

(၉၂) မထက္ထက္ေအာင္
$၁၀

(၉၃) ကိုသန္႔ဇင္ေအာင္+ပဥမၼာတင္လတ္
$၁၀

(၉၄) ကိုသူရ၀င္းထြဋ္
$၁၀

(၉၅) မၿဖိဳးစင္၀င္း
$၁၀

(၉၆) ကိုသက္လွုဳိင္စိုး
$၁၀

(၉၇) မေအးေအးျမတ္
$၁၀

(၉၈) မယမင္းစိုးတင့္
$၁

(၉၉) ကိုေနမ်ဴိး+မသီတာထြတ္ $၃၀

(၉၀) မစုေ၀မြန္$၂၀ (ေသာက္ေတာ္ေရ)

(၁၀၁) ကိုေက်ာ္စိုးရ+မနီိလာထြန္း $၃၀

(၁၀၂) ကိုေအာင္မိ်ုဳးတင့္၊ကိုနိင္၀င္းမိုး၊ကိုတယ္ရီလင္း $ 30 (ေသာက္ေတာ္ေရ)
(၁၀၃) မႏွင္ႏုယဥ္ (အဖြားအတြက္ရည္မွန္း) $၃၀
(၁၀၄) ကိုေ၀ယံေအာင္+မဇာဇာစိုးတင့္ $၁၀
(၁၀၅) ဗိုလ္ဗိိုလ္သဲကိုလတ္ $၁၀
(၁၀၆) ျမတ္ျမတ္၀င္း $၁၀
(၁၀၇) မေအး $၀၅

(၁၀၈) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ေဒၚေအးေအးေမာ္။သားေက်ာ္သက္ထူး၊သၼီးခိုင္၀ါ၀ါျဖိုး
ကိုခ်ုဳိသြင္၊ကိုျဖိဳးကိုဟိန္း $50

(၁၀၉) ကိုဥကၠာလင္း $15

(၁၁၀) ကိုေငြလင္းစိုး+မသႏၱာေအး၊ သမီးေလး ေငြလမင္း $100

(၁၁၁)
ကိုျဖိုးေက်ာ္+မီးငယ္ $၃၀

(၁၁၂)
ကိုတင္ထြန္းနိဳင္+မယဥ္မင္းသူ $၃၀

(၁၁၃)
မိဘမ်ားအား အမွဴးထားျပီးသမီး မယဥ္ေမာ္ထြန္း+ သမီး မေႏြးေႏြးမင္း တို႔ေကာင္းမွူ $၃၀

(၁၁၄)
ကိုထက္ေအာင္လြင္+မခင္စႏၵာထြန္း$ ၅၀

(၁၁၅) မစန္းစန္းေမာ္ $၁၂၀ (တစ္ႏွစ္တာ)

(၁၁၆) ကိုလွမ်ိုးေအး။ မသႏၱာလွဳိင္ ($ ၂၀၀) တစ္္ႏွစ္တာ

No comments:

Post a Comment